Υπεύθυνοι Τμημάτων
 Α1   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α.
 Α2   ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Α.
 Α3   ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ Κ.
 Α4   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.
 Α5   ΔΕΡΠΑΝΗ Γ.
 Β1   ΜΑΚΡΗ Ε.
 Β2   ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Κ.
 Β3   ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ Χ.
 Β4   ΝΤΕΛΗ Ε.
 Γ1   ΡΙΖΟΥΛΗΣ Ε.
 Γ2   ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ Π.
 Γ3   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ.