Υπεύθυνοι Τμημάτων
 Α1   Ρακόκουλος Γεώργιος
 Α2   Νικολαΐδου Καλλιρρόη
 Α3   Ηρακλείδης Χρήστος
 Α4   Τρικοίλης Νικόλαος
 Α5   Σταματάρου Ευαγγελία
 Β1   Μακρή Ευαγγελία
 Β2   Ριζούλης Ελευθέριος
 Β3   Μητσιάδου Ολυμπία
 Β4   Ντέλη Ευαγγελία
 Β5   Δερπάνη Γλυκερία
 Γ1   Αλεξανδρόπουλος Τριαντάφυλλος
 Γ2   Κουντούρης Αναστάσιος
 Γ3   Χαραλάμπη Δανάη