Υπεύθυνοι Τμημάτων 2018-19
Α1 Σταματάρου Ευαγγελία
Α2 Νικολαΐδου Καλλιρρόη
Α3 Ηρακλείδης Χρήστος
Α4 Οικονόμου Ευαγγελία
Α5 Χατζησταμάτη Καθολική
Β1 Μακρή Ευαγγελία
Β2 Καλτσούλα Κωνσταντία
Β3 Ντέλη Ευαγγελία
Β4 Χαραλάμπη Δανάη
Β5 Τρικοίλης Νικόλαος
Γ1 Κουντούρης Αναστάσιος
Γ2 Αλεξανδρόπουλος Τριαντάφυλλος
Γ3 Πεζανάκης Νικόλαος
Γ4 Βασιλοπούλου Βασιλική
Γ5 Δερπάνη Γλυκερία