Υπεύθυνοι Τμημάτων 2019-20
Α1 Πεζανάκης Νικόλαος
Α2 Νικολαΐδου Καλλιρρόη
Α3 Σταματάρου Ευαγγελία
Α4 Μπουμπάκη Μαρίνα
Α5 Τσιονάνη Ζωή
Β1 Ποδηματάς Αναστάσιος
Β2 Τρικοίλης Νικόλαος
Β3 Οικονόμου Ευαγγελία
Β4 Ριζούλης Ελευθέριος
Β5 Χατζησταμάτη Καθολική
Γ1 Διαμαντούδη Ευθαλία
Γ2 Ηρακλείδης Χρήστος
Γ3 Δερπάνη Γλυκερία
Γ4 Χαραλάμπη Δανάη
Γ5 Αλεξανδρόπουλος Τριαντάφυλλος