Διδακτικό Προσωπικό 2019-20
Διευθύντρια
Σφακιανάκη Κατερίνα ΠΕ01 - Θεολόγος
Υποδιευθυντές
Κατταβενάκη Σοφία
ΠΕ04.01 - Φυσικός
Κλαδίτης Γεώργιος
ΠΕ04.01 - Φυσικός
Καθηγητές
Αλεξανδρόπουλος Τριαντάφυλλος ΠΕ01 - Θεολόγος
Αποστολόπουλος Δημήτριος ΠΕ04.01 - Φυσικός
Ατσίδη Ελπίδα ΠΕ02 - Φιλόλογος
Βασιλάκη Αργυρώ ΠΕ80 - Οικονομίας
Γαλατάς Βασίλειος ΠΕ86 - Πληροφορικής
Διαμαντούδη Ευθαλία
ΠΕ02 - Φιλόλογος
Δερπάνη Γλυκερία ΠΕ02 - Φιλόλογος
Ηρακλείδης Χρήστος ΠΕ03 - Μαθηματικός
Μακρή Ευαγγελία ΠΕ04.04 - Βιολόγος
Μπάκα Μαρία ΠΕ78 - Κοινωνικών Επιστημών
Μπουμπάκη Μαρίνα ΠΕ02 - Φιλόλογος
Νικολαΐδου Καλλιρρόη ΠΕ02 - Φιλόλογος
Ντέλη Ευαγγελία ΠΕ80 - Οικονομίας
Οικονόμου Ευαγγελία ΠΕ02 - Φιλόλογος
Πεζανάκης Νικόλαος ΠΕ03 - Μαθηματικός
Ποδηματάς Αναστάσιος ΠΕ04.04 - Βιολόγος
Ρακόπουλος Γεώργιος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Ριζούλης Ελευθέριος ΠΕ03 - Μαθηματικός
Σέντης Πέτρος ΠΕ86 - Πληροφορικής
Σταματάρου Ευαγγελία ΠΕ03 - Μαθηματικός
Σταματιάδης Ιωάννης ΠΕ04.01 - Φυσικός
Σταύρου Ανδρέας ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Τηλαβερίδου Θένα ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας
Τοκούζη Καθολική ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών
Τρικοίλης Νικόλαος ΠΕ04.02 - Χημικός
Τσιονάνη Ζωή ΠΕ02 - Φιλόλογος
Φάκα Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας
Χαραλάμπη Δικαία Δανάη ΠΕ02 - Φιλόλογος
Χατζησταμάτη Καθολική ΠΕ02 - Φιλόλογος