Διδακτικό Προσωπικό 2018-19
Διευθύντρια
Σφακιανάκη Κατερίνα ΠΕ01 - Θεολόγος
Υποδιευθυντές
Κατταβενάκη Σοφία
ΠΕ04.01 - Φυσικός
Κλαδίτης Γεώργιος
ΠΕ04.01 - Φυσικός
Καθηγητές
Αλεξανδρόπουλος Τριαντάφυλλος ΠΕ01 - Θεολόγος
Ατσίδη Ελπίδα ΠΕ02 - Φιλόλογος
Βασιλάκη Αργυρώ ΠΕ80 - Οικονομίας
Βασιλοπούλου Βασιλική ΠΕ02 - Φιλόλογος
Γαλατάς Βασίλειος ΠΕ86 - Πληροφορικής
Γεροφάκα Βασιλική ΠΕ07 - Γερμανικής Φιλολογίας
Δερπάνη Γλυκερία ΠΕ02 - Φιλόλογος
Ηρακλείδης Χρήστος ΠΕ03 - Μαθηματικός
Καλτσούλα Κωνσταντία ΠΕ03 - Μαθηματικός
Κιαμούρη Χαρίκλεια ΠΕ04.04 - Βιολόγος
Κοκκινάκη Ευτυχία ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών
Κουντούρης Αναστάσιος ΠΕ02 - Φιλόλογος
Κωστάκη Γεωργία ΠΕ02 - Φιλόλογος
Κωστάκης Νικόλαος ΠΕ03 - Μαθηματικός
Μακρή Ευαγγελία ΠΕ04.04 - Βιολόγος
Μαντικός Μιχαήλ ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Μπάκα Μαρία ΠΕ78 - Κοινωνικών Επιστημών
Νικολαΐδου Καλλιρρόη ΠΕ02 - Φιλόλογος
Ντέλη Ευαγγελία ΠΕ80 - Οικονομίας
Οικονόμου Ευαγγελία ΠΕ02 - Φιλόλογος
Πεζανάκης Νικόλαος ΠΕ03 - Μαθηματικός
Ρακόπουλος Γεώργιος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Σέντης Πέτρος ΠΕ86 - Πληροφορικής
Σταματάρου Ευαγγελία ΠΕ03 - Μαθηματικός
Τηλαβερίδου Παρθένα ΠΕ06 - Αγγλικής Φιλολογίας
Τοκούζη Καθολική ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών
Τρικοίλης Νικόλαος ΠΕ04.02 - Χημικός
Φάκα Μαρία ΠΕ06 - Αγγλικής Φιλολογίας
Χαϊδεμενοπούλου Γεωργία ΠΕ34 - Ιταλικής Φιλολογίας
Χαραλάμπη Δικαία Δανάη ΠΕ02 - Φιλόλογος
Χατζηνικολάου Ηλίας ΠΕ04.02 - Χημικός
Χατζησταμάτη Καθολική ΠΕ02 - Φιλόλογος