15μελές Μαθητικό Συμβούλιο 2018-19
Α/ΑΟνοματεπώνυμοΤμήμα
1. Λυκοπάντης Γεώργιος Γ3
2. Βεργωτής Αντώνιος Γ1
3. Μάγκος Μάρκος Γ3
4. Λαζαράκης Δημήτριος Β3
5. Δήμα Αναστασία Γ1
6. Βιτζιλαίου Φαίδρα Β3
7. Ορφανός Λάμπρος Β4
8. Ντουρμισλάρι Πλάτων Γ5
9. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Β4
10. Χαραλαμπίδης Ξενοφών Β5
11. Θύμιο Σεβαστή Γ2
12. Μουσάκου Αναστάσιος Γ4
13. Γιδάρη Εύα Γ1
14. Λουλουργάς Παναγιώτης Β3
15. Τσίγκος Παναγιώτης Α5