Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων στους πίνακες:

Πίνακες_-_Λύσεις.pdf

Ο πηγαίος κώδικας των λύσεων:

Πίνακες.zip

Τα αρχεία psg και glo ανοίγουν με το διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ, ο οποίος διατίθεται από τον παρακάτω ιστότοπο:

http://alkisg.mysch.gr/downloads/