Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων, αναδημοσιεύουμε εδώ τα θέματα προσομοίωσης Μαθηματικών του σχολείου μας για την χρονιά 2017-2018

Τα θέματα είναι πολύ κοντά στο πνεύμα των Πανελληνίων εξετάσεων των τελευταίων ετών, είναι πρωτότυπα και δεν υπάρχουν σε βιβλία ή αλλού. Η επιτυχία τους κρίθηκε εκ του αποτελέσματος, καθώς αφενός οι μαθητές του σχολείου μας βελτίωσαν την απόδοσή τους στις εξετάσεις, αφετέρου η δημοσίευση των θεμάτων (στο διαδίκτυο) προκάλεσε θετικά σχόλια από συναδέλφους και χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία μαθητών από άλλα σχολεία αλλά και εκ νέου κοινοποιήσεις (πχ. https://www.youtube.com/watch?v=9Rrx4BkIpEk). 

Μετά το Πάσχα, θα αναρτήσουμε τις προτεινόμενες λύσεις των θεμάτων προσομοίωσης, τις οποίες θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά, για να δείτε τον ορθό τρόπο γραφής αλλά και τις διαφορετικές προσεγγίσεις επίλυσης. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας! 

Εδώ οι Λύσεις 2018