Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε επιλεκτικές σημειώσεις Μαθηματικών στην Άλγεβρα & Γεωμετρία Β΄ Λυκείου καθώς και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου. Το υλικό προέρχεται απ' τη διδασκαλία μου και συνεπώς οποιαδήποτε αβλεψία βαρύνει αποκλειστικά εμένα. Επιτρέπεται ελεύθερα η χρήση του από κάθε ενδιαφερόμενο και ενθαρρύνεται κάθε καλόπιστη κριτική.     

Ένας γρήγορος τρόπος σχεδίασης παραβολής

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Πολυώνυμα

Σημειώσεις Γεωμετρίας Β' Λυκείου

Παραγοντοποίηση τριωνύμου με ακέραιους συντελεστές

Σχήμα Horner

Τελευταία ενημέρωση: 24/3/2016