Υλικό για το μάθημα "Εφαρμογές Πληροφορικής" της Α' τάξης - Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές:

Προγραμματισμός σε App Inventor

Συνοδευτικά αρχεία

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάπτυξης εφαρμογών για Android συσκευές, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου