[ΓΟ1 / Πληροφορική] Iστοσελίδα μαθήματος

logo SCH 02Στην υπηρεσία "Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη" του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος "Πληροφορική Γ' τάξης". Στα έγγραφα του μαθήματος θα βρείτε την διδακτέα-εξεταστέα ύλη, λογισμικό για την συγγραφή και εκτέλεση κώδικα σε Η/Υ (διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ) καθώς επίσης και τα δύο πρώτα φυλλάδια ασκήσεων (δομή ακολουθίας και δομή επιλογής).

Έχουν αναρτηθεί, επίσης, ενδεικτικές λύσεις των ασκήσεων στη δομή ακολουθίας και ο πηγαίος κώδικας των λύσεων, για την εκτέλεση στο διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ. Προσεχώς θα γίνει ανάρτηση ενδεικτικών λύσεων για τη δομή επιλογής.