Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού - Ευρωπαΐκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Την ημέρα αυτή θα υλοποιηθεί η 2η άσκηση σεισμού - εκκένωσης του σχολείου για το σχολικό έτος 2018-19 (η 1η άσκηση έλαβε χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου 2018) και θα ακολουθήσουν διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Για το τέλος της ημέρας έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.