Την Πέμπτη 24 Μαΐου και ώρα 10:30 θα γίνει ενημέρωση των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και θα δοθούν οδηγίες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των θεμάτων στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας και των Αρχαίων Ελληνικών, των Λατινικών και της Ιστορίας Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική αίθουσα του σχολείου μας.