Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2016-17 θα πραγματοποιούνται από την Πέμπτη 23/6/2016 έως την Πέμπτη 30/6/2016, κατά τις ώρες 8:30-13:00. Στα ενημερωτικά σημειώματα που ακολουθούν αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ενημερωτικό_σημείωμα_Α_τάξη.pdf

Ενημερωτικό_σημείωμα_Β_τάξη.pdf

Ενημερωτικό_σημείωμα_Γ_τάξη.pdf