Ευρωπαϊκά Προγράμματα Inspiring Science Education και GO-LAB

golabz ise

« Ευρωπαϊκά προγράμματα Inspiring Science Education και Golab :

Καινοτομία στην Διδακτική των θετικών επιστημών»

Το Ευρωπαϊκό έργο InspiringScienceEducation (www.inspiringscience.eu/) είναι μία ανοιχτή διαδικτυακή πύλη, που προσφέρει μία μοναδική συλλογή εκπαιδευτικών διδακτικών σεναρίων και μεθοδολογιών που έχουν ως βασικό στόχο την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών διερευνητικής μάθησης και διδασκαλίας στην διδακτική των θετικών επιστημών.

Το Ευρωπαϊκό έργο Golab(www.golabz.eu/) ( GlobalOnlineScienceLabs) παρέχει ένα υπολογιστικό περιβάλλον διερευνητικής μάθησης , όπου έχουν την ευκαιρία να εκτελέσουν επιστημονικά πειράματα με απευθείας σύνδεση σε εργαστήρια (απομακρυσμένα και εικονικά).

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα προτείνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (26/11/14, αρ. π. 192096/Δ2) ως μία από τις βασικές δράσεις τεχνολογικά-υποστηριζόμενης εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας που πραγματοποιούνται στη χώρα μας.

Στις 23/3/2016 αξιοποιήθηκε στο σχολείο μας το πλαίσιο ποιότητας της Σχολικής Καινοτομίας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Ι.Ε.Π.

Η εκπαιδευτικός του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης κα Αργύρη Παναγιώτα (μέντορας των προγραμμάτων) σε συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο μαθηματικών κ. Καραγιάννη Ιωάννη και τον εκπαιδευτικό κ. Ηρακλείδη Χρήστο, υλοποίησαν στους μαθητές της Β Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Ρόδου, υποδειγματικά σενάρια διερευνητικής μάθησης με απευθείας σύνδεση στο υπολογιστικό περιβάλλον μάθησης των δύο προγραμμάτων στο εργαστήριο των υπολογιστών. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν και οι υπόλοιποι μαθηματικοί του σχολείου κκ. Σταματάρου Ευαγγελία και Ριζούλης Ελευθέριος.

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα απο την εμπλοκή τους σε επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Μέσα από την εφαρμογή των διαθεματικών διδακτικών σεναρίων:

i) Μέτρηση του ύψους της πυραμίδας του Χέοπα (τμήμα Β2)

http://tools.inspiringscience.eu/delivery/view/index.html?id=64bbb163fe014ba09e06e7271ba7f395&t=p

ii) Μαθηματικές τροχιές στη κίνηση πλανητών (τμήμα Β1)

http://tools.inspiringscience.eu/delivery/view/index.html?id=08cb97a58c8b4fee9f6ded5f54ceef92&t=p

iii) Επιπτώσεις ουράνιων σωμάτων στην επιφάνεια της γης (Golab) (τμήμα B3)

http://graasp.eu/ils/560c5a45b8fd4d2280c740eb/?lang=el

Έγινε προσπάθεια να αναγνωρίσουν οι μαθητές τον ρόλο των θετικών επιστημών σε πραγματικές καταστάσεις. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την επιστημονική μεθοδολογία, καλλιεργήθηκαν κίνητρα μάθησης και ανάπτυξης θετικών στάσεων για τις θετικές επιστήμες.

 

IMG 20160323 110506 IMG 20160323 120036 IMG 20160323 120039 IMG 20160323 120043
IMG 20160323 120057 IMG 20160323 120148 IMG 20160323 120209 IMG 20160323 120215

Δελτίο τύπου

Φυλλάδιο GO-LAB

Φυλλάδιο Inspiring Science Education

ISE brochure 2015-2016

Παρουσίαση προγράμματος Inspiring Science Education [PowerPoint] [PDF]